Մենք ունենք չորս գրանցված արտոնագրային հավատարմատար

  • Արեգ Պետրոսյան (գր. № 3)
  • Վանուհի Թովմասյան (գր. № 16)
  • Վահագն Պետրոսյան (գր. № 23)
  • Վան Պետրոսյան (գր. № 26)