«Արեգ Պետրոսյան ԵՎ գործընկեր» ՍՊԸ

Թումանյան 30, 7-րդ հարկ, 36ա
0001 Երևան
Հայաստան

Հեռ. +374 10 557098,  +374 60 537705
Էլ. փոստ petrosyan@petrosyan.am